Fuldautomatisk pH-målesystem sparer både tid og penge

Implementeringen af et fuldautomatisk pH-målesystem har sparet Fjernvarme Fyn for hundrede tusindvis af kroner og mange arbejdstimer. Det nye pH-system anvendes til pH-målinger på det spildevand, der kommer retur fra udvaskningen af varmeværkets røggasscrubbere. Disse scrubbere renser røgen for forurenende stoffer og partikler.

Røgen fra kraftvarmeværker skal renses for miljøskadelige stoffer og partikler for at skåne miljøet. På Fjernvarme Fyn sker rensningen i de såkaldte røggasscrubbere, der sidder oppe i skorstenene og fanger de forurenende stoffer, der findes i røgen. Spildevandet fra scrubberne har en ekstrem lav pH-værdi, da syren er taget ud af røgen. Tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer fjernes også fra røgen i scrubberne.

Rensning af spildevandet fra scrubberne er en både tidskrævende og omkostningskrævende proces. Men nu har Fjernvarme Fyn installeret seks fuldautomatiske pH-målesystemer i de tanke, der bruges til rensningen af spildevandet. Det er sparet fjernvarmeværket for tusindvis af kroner og adskillige mandetimer. Ligeledes er driften blevet mere pålidelig og stabil. 

Det er Tech Instrumentering, der har leveret og hjulpet med installationen af de seks nye fuldautomatiske pH-systemer i det fynske fjernvarmeværk.

Den gamle og manuelle løsning

Spildevandet fra scrubberne er – som nævnt – særdeles syreholdigt, pH er helt nede på -0,5, og kan derfor ikke ledes direkte til kloak. Ligeledes indeholder spildevandet en lang række miljøskadelige stoffer, der også skal fjernes.

Rensningen af spildevandet sker i flere store procestanke, der er forbundet som perler på en snor. Det er af afgørende betydning at kende pH-værdien i spildevandet i de forskellige tanke. Derfor har Fjernvarme Fyn tidligere haft en helt almindelig og manuelt betjent pH-sensor monteret i procestankene, men det manuelle system var upålideligt og ikke særlig driftssikkert. Ofte var der driftsstop, bl.a. som følge af, at pH-sensorerne gik i stykker og måtte udskiftes med nye, dyre sensorer.

I det gamle, manuelle system skabte udfældninger af gips på pH-sensorerne store driftsproblemer. Her ses en pH-sensor, der stikker ud af sensorholderen. pH-sensoren er fyldt med gipsbelægninger og fungerer ikke længere. Det nyinstallerede pH-målesystem fra KNICK søger for at holde pH-sensorerne rene og fri for belægninger. Det sikrer en stabil drift samtidig med, at sensorernes levetid forøges betydeligt.

Det manuelle pH-målesystem krævede ligeledes meget vedligeholdelse samt rengøring og kalibrering af sensorerne Typisk skulle sensorerne rengøres og kalibreres manuelt hver anden dag. Levetiden for pH-sensorerne i den gamle, manuelle løsning var meget lav – typisk kunne en sensor kun holde omkring 14 dage, så var den defekt og måtte udskiftes. Derfor kunne udgifterne til nye sensorer let løbe op til over 60.000 kr. om året. 

Vedligeholdelsen af det manuelle pH-system var som nævnt meget arbejdskrævende og krævede mange mandetimer. Og alligevel var systemet ikke særlig driftssikkert eller stabilt.

Det automatiske pH-system sparer både tid og penge

Kemiingeniør, Erik Flemming Smitshuysen fra Fjernvarme Fyn, er godt tilfreds med de seks nye og fuldautomatiske pH-systemer. Han fortæller:

“Nu har vi kørt med systemet i fem måneder uden driftsstop, manuel service eller udskiftning af sensorer. Kalibreringen af sensorerne sker automatisk, og skift af sensorer er langt mindre arbejdskrævende. Samlet set har vi opnået en mere stabil drift og med færre driftsudgifter, så vi er fuldt ud tilfredse med løsningen.”

Det er Tech Instrumentering, der har leveret de automatiserede pH-målesystemer til fjernvarmeanlægget. Kim Andersen fra Tech Instrumentering fortæller:

“Det er mange fordele ved at bruge et KNICK fuldautomatisk pH-system. Arbejdsmiljøet under rengøringen forbedres, og som nævnt øges driftssikkerheden. Og så er der selvfølgelig det økonomiske aspekt. Når man medregner arbejdstiden til vedligeholdelse, reparationer og udgifter til nye sensorer, så har et sådant pH-målesystem typisk en tilbagebetalingstid på et sted mellem otte og ti måneder.”

Tekniker Lars Kristian Pedersen fra Fjernvarme Fyn ses her foran et af de nyinstallerede automatiserede pH-måleanlæg. Fjernvarme-værket har i alt købt seks nye måleanlæg. En ikke ubetydelig investering, der har en tilbagebetalingstid på et sted mellem seks og otte måneder afhængig af den konkrete applikation.

Tech Instrumentering har leveret tilsvarende automatiske pH-målesystemer til Asnæs-værket ved Kalundborg. Her har målesystemet fungeret tilfredsstillende i 10 år, så der er tale om en gennemprøvet teknik, der gør livet lettere – og mindsker driftsudgifterne – for kraftvarmeværkerne.

Tech Instrumentering har leveret og idriftsat omkring 100 automatiske pH-målesystemer i Danmark inden for de sidste 15 år. Derfor er der opbygget en god og solid driftserfaring i forskellige applikationer.

DEL DETTE INDLÆG

Få GRATIS rådgivning på +45 87 39 26 00 eller bliv ringet op
Indtast dit telefonnummer og bliv ringet op:
Scroll to Top