Spildevand

Mange års erfaring og et bredt produktudvalg til spildevandsanlæg

Hos Tech har vi opbygget stor erfaring med levering af løsninger til spildevandsanlæg. Vi forhandler løsninger til alt fra pumpestationer til rådnetanke. Vores løsninger er testede i industrien og baserede på industriførende produkter.

 

Tag kontakt til info@tech.dk, hvis du har brug for tilbud, rådgivning eller sparring til din opgave.

 

Herunder ses nogle af de applikationer på biogasanlæg, som vi har leveret løsninger til.

 

Oversigt over udvalgte dele af biogasanlæg, hvor vi har leveret løsninger.

Er du interesseret i at læse nærmere omkring produkterne, der er velegnede til de enkelte processor på et spildevandsanlæg, henviser vi til nedenstående procesbeskrivelser.

ZG 6751
Pumpestation

Til niveaumåling ved pumpestationer leverer vi både niveauvipper (switches) og nedhængte niveaumålere. Især P133 niveaumåleren og Zubag niveauvipperne er populære løsninger, da de lever op til kravene til holdbarhed, levetid og nøjagtighed til en fornuftig pris.

Se produkter
Katronic KATflow 100 (mounted)
Flowmåling i Spildevandsanlæg

Lige fra indløb af det rå spildevand til udløb af slam, gas og renset vand er det relevant at kende flowraterne. Hertil forhandler vi et bredt udvalg af flowmålere.

Se produkter
Nöding P20
Rist og Sandfang

Til bassiner med rist og sandfang har vi leveret niveaumålere. Her er det specielt P133, P20 og P131 niveaumålerne fra Nöding, vi anbefaler. Niveaumålerne egner sig til forskellige måleområder

Se produkter
Nöding P133 Niveaumåler
Biologisk Rensning

Til opgaver i tanke med biologisk rensning, har vi leveret løsningerne til niveaumåling og detektion af væskeniveau. Her er det ofte den nedhængte P133 niveaumåler fra Nöding eller Hycontrols TF serie af niveauswitches, vi anbefaler.  

Se produkter
Knick Portavo 907 Multi
Kemisk Rensning

Når der skal foretages kemisk rensning på spildevandsanlæg, er det vigtigt at monitorere pH-værdien, ledningsevnen, iltindholdet samt væskeniveauet.

Se produkter
SmartTrak 100
Beluftning

Ved beluftningsprocessen er det vigtigt at kende tilførslen af ilt. Til dette formål anbefaler vi anvendelse af vores SmartTrak 100 masseflowmåler.

Se produkter
Nöding P133 Niveaumåler
Filtrering

Til filtrering af det behandlede spildevand, har vi leveret niveaumålere. Her er det ofte den nedhængte P133 niveaumåler fra Nöding, vi anbefaler.  

Se produkter
Differenstryktransmitter ATEX
Rådnetank

Nedbrydningsprocessen i rådnetanken på rensningsanlæg afhænger i høj grad af temperaturen i tanken. Det er derfor afgørende at kende temperaturen for at kunne styre nedbrygningen af slam.

Se produkter
Katronic KATflow 100 front view
Gasgenerator

Ved gasgeneratoren afbrændes den dannede methan fra rådnetanken. Den frigivne varme anvendes til opvarmning af vand. Til energimåling på det opvarmede vand er en ultralyds clamp-on flowmåler et oplagt valg. 

Se produkter
Afvanding

Ved afvandingsprocessen er det relevant at kende tørstofindholdet på slammen. Hertil forhandler vi HK2 tørstofmåleren fra Harrer & Kassen. Denne in-line tørstofmåler overvåger kontinuert fugtindholdet i slammet. 

Se produkter
Få GRATIS rådgivning på +45 87 39 26 00 eller bliv ringet op
Indtast dit telefonnummer og bliv ringet op:
Scroll to Top