DCX-22 CTD

DCX-22 CTD Se produkt

De batteridrevne niveaumålere fra DCX-22-CTD serien måler både niveau, temperatur og ledningsevne og har indbygget dataloggerfunktion.