DCX-22 CTD

De batteridrevne niveaumålere fra DCX-22-CTD serien måler både niveau, temperatur og ledningsevne og har indbygget dataloggerfunktion.